Portfolio

Tematyka wykonanych dotychczas tłumaczeń

 • Instrukcja obsługi lotniskowego rękawa pasażerskiego
 • Instrukcja obsługi urządzenia do wykonywania fotoferezy wewnątrzustrojowej
 • Raport z badań przedklinicznych
 • Raport z badań klinicznych nowego wyrobu medycznego
 • Instrukcje urządzeń do termoforezy mikroskalowej
 • Instrukcja cytometru przepływowego
 • Pomoc do zaawansowanego oprogramowania statystycznego
 • Katalog akcesoriów samochodowych
 • Zaznania aresztantów
 • Napisy do inspirujących prelekcji TED
 • Procedury, instrukcje i testy laboratoryjne
 • Formularz agencji stanowej Stanu Waszyngton
 • Artykuły na temat członkostwa Polski w NATO
 • Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
 • Umowy:
  • spółki
  • konsorcjum
  • najmu
  • o świadczenie usług
  • licencyjna i na dostawy
  • headhunterska
 • Ocena ryzyka w miejscu pracy
 • Instrukcje urządzeń codziennego użytku
 • Streszczenia prac naukowych
 • Teksty marketingowe
 • Artykuły prasowe o tematyce motoryzacyjnej i gospodarczej
 • Korespondencja biznesowa